(condition) - ALL RECORDS <Enter> - to EDIT or DELETE record
Hanion`s razor prmciple
Nie przypisuj złośliwości temu, co można wyjaśnić głupotą --------- Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.
2021-03-24 13:35:13 | ładan - OVH issue -

Fafik - The Dog
1. Do psa, który ma pieniądze, mówi się: Panie Psie! 2. Ludzie mówią: "Nie, nikogo nie ma w kuchni, to tylko pies". - Nikogo? Tylko? ------------------------ 1. To a rich dog they say "Mr. Dog" 2. People are saying: "No, there is nobody in the kitchen, only dog" - Nobody? Only?
2021-02-02 10:38:13 | ładan - just...

Andrzej Ziemiański - Achaja -
We do not talk to plebs, - not because of its stupidity, but there is no reason to do that... ------------------------ A mówili nauczyciele: `Z plebsem nie zadajemy się, - i to nie z powodu jego głupoty, ale dlatego, że nie ma po co...` (jakie czasy, taka parafraza - ładan :-) )
2020-12-30 03:34:05 | ładan, FOP - as security off.

Fafik - The Dog
People are sad cos they do not have a tail they could wag. ------------------------ Ludzie są smutni, bo nie mają czym pomerdać.
2020-07-15 14:26:07 | ładan- lonely, lone, loner [?

Henri Bergson
There is only one way to learn, how far you can go: just move on and go ahead... ------------------------ Jest tylko jeden sposób, aby się dowiedzieć, jak daleko można zajść: ruszyć z miejsca i iść przed siebie...
2020-06-15 05:00:45 | ładan, Jacques & Jacques

Mark Twain
It is better to keep your mouth shut and appear stupid than to open it and remove all doubt. ------------------------ Lepiej milczeć i sprawiać wrażenie przygłupka aniżeli odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
2019-10-17 19:30:07 | ładan, grzegórzki,

Simone Weil
The intelligent man who is proud of his intelligence is like the condemned man who is proud of his large cell.
2018-08-27 16:00:55 | securityJobEnd

Edgar Degas
Art is not what you see, but what you make others see. (Macclesfield - bookstore - books cover 2017-01-04)
2017-01-05 09:04:00 | ładan - Macclesfield

Luis Bunuel
Age is something that doesn`t matter, unless you are a cheese. ------------------------ (Wiek nie ma żadnego znaczenia - nooo... - chyba, że jesteś serem)
2016-10-25 12:38:10 | ładan - NOOK...txt

Leonard Nimoy - Mr. Spock
A life is like a garden. Perfect moments can be had, but not preserved, except in memory. LLAP
2016-10-20 17:24:25 | ładan - watching Star Trek :-

Eugene Ionesco
We have not the time to take our time. (well... gasp... I agree ... - ładan)
2016-01-08 09:38:26 | ładan - Grzegórzki

Samuel Beckett
Estragon: Well, shall we go? Vladimir: Yes, let`s go. (They do not move) - Waiting for Godot (1952) ------------------------ Estragon: To co, idziemy? Vladimir: Chodźmy. (Nie ruszają się) - Czekajac na Godota (1952)
2016-01-07 10:28:32 | ładan, Kraków

Margaret Mead
Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.
2015-07-07 20:51:36 | ładan GADABOUT

John Milton
The mind is its own place, and in itself Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven. What matter where, if I be still the same, - Paradise Lost, 1667
2015-07-07 20:44:28 | ładan - Kraków

Edward Tufte
Only drug dealers and software companies call their customers `users`
2014-02-09 13:09:47 | ładan - today

anonymous
The older I get, the more I`m fighting against cynicism of mine. ------------------------ Im jestem starszy tym bardziej muszę walczyć z własnym cynizmem.
2013-04-27 10:47:00 | ładan

Steve Martin
A day without sunshine is like, you know, night.
2013-04-08 07:32:15 | ładan

Jim Carrey
Behind every great man is a woman rolling her eyes.
2012-10-31 14:14:54 | ładan - again ?!

Aaron Rose
In the right light, at the right time, everything is extraordinary.
2012-10-31 14:06:44 | ładanx

Wally
My motto is `they can`t break you if you don`t have a spine`.
2011-10-14 14:09:08 | ładan

(...)
Jedz marchewkę !!! ------------------------ Eat a carrot !!!
2011-06-06 14:06:57 | ładan

Jacques Tati
Optimism comes from lack of full information. ------------------------ Optymizm jest zawsze wynikiem niedostatecznych informacji
2010-03-27 18:14:43 | ładan

Michele Morgan
Remarriage is a triumph of hope over experience. ------------------------ Powtórne małżeństwo jest triumfem nadziei nad doświadczeniem.
2010-03-27 15:39:18 | ładan

W.Shakespeare, `King Lear`
Thou shouldst not have been old till thou hadstbeen wise. ------------------------ Nie wypada się zestarzeć, zanim się nie zmądrzeje
2010-03-23 09:49:21 | ładan

Edward Stachura, `Prefacja`
... Zaprawdę godnym i sprawiedliwym Słusznym i zbawiennym jest Śledzić gwiazdy Grać na skrzypcach Astronomia i muzyka I tego trzymać się trzeba ... ------------------------ Shortly: ... Astronomy and music, that`s it ...
2010-03-12 12:11:01 | ładan

Jan Kamyczek
Never make a phone calls on an empty stomach ! ------------------------ NIGDY nie telefonuj na czczo!
2009-07-25 12:14:00 | ładan

(CK Dezerterzy)
Życie jest jak wielki, żelazny most... - Dlaczego? - Nie wiem... ------------------------ - Life is like a big, iron bridge - Why ??? - I don`t know...
2009-07-25 11:17:54 | ładan

J. Pierpont Morgan
People usually got two reasons to do omething: one true and second that sounds good. ------------------------ Ludzie zwykle mają dwa powody dla których coś robią: jeden prawdziwy oraz drugi, który dobrze brzmi.
2008-08-15 06:46:50 | Ładan

Edward A. Murphy
Your client won`t get it.
2008-08-01 18:09:00 | Baśka

Rojek Brothers
Treat your life with pirouette, ladies and gentelmans! pirouette! ------------------------ Piruetem przez życie Panowie, piruetem!
2008-07-22 12:32:16 | ewa