CONDITION >>> ALL recordsselect record - to EDIT or DELETE
...too old to grow up...

...jestem za stary by dorosnąć...


*** Bandit (2022) ***
.Mel Gibson/ Tommy
2023-01-14 00:00:07 | sent by: ładan

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. ------------------------ Skoro nie potrafisz wyjaśnić czegoś prosto, - to znaczy, że nie rozumiesz tego wystarczająco dobrze... Albert Einstein (Fantastic Four 2015) .Albert Einstein
2022-10-19 01:32:30 | sent by: ładan - Kraków...

STRZEŻ SIĘ milczących. Nigdy nie wiadomo, o czym milczą. (MOI, MOK - 13.11.2004) ------------------------ BEWARE of silent people. You never know what are they silent about. .Helena Borys
2022-10-14 12:02:31 | sent by: ładan

Nie mierz tą samą miarą siebie i innych. Ty jesteś lepszy. ------------------------ Do not measure yourself and others with the same measure. You are better. .Księga Wu
2022-08-04 11:49:35 | sent by: ładan :-)

Po czymś takim jak młodość i miłość chciałoby się wszystko naprawić, więc poprawiasz krawat. ------------------------ After something like youth and love, you would like to fix everything, so you improve the tie ***** Marek Hłasko, "Piękni Dwudziestoletni" (Beautiful Twenty Years Old, 1966)Marek Hłasko
2022-01-24 23:39:23 | sent by: ładan

I am but mad north-north-west: when the wind is southerly I know a hawk from a handsa. --------------------------- Szalony jestem tylko przy wietrze północno-zachodnim; kiedy z południa wieje, umiem odróżnić jastrzębie od czapli. Shakespeare, Hamlet
2021-05-21 14:27:43 | sent by: admin - FOP

Chocolate DOESN'T ASK SILLY QUESTIONS Chocolate UNDERSTANDSanonymous
2021-04-23 13:18:20 | sent by: admin

The most beautiful of all secrets: to be a genius and to know it only by yourself. -------------- Najpiękniejsza ze wszystkich tajemnic: być geniuszem i tylko samemu o tym wiedzieć.Mark Twain
2021-04-23 12:06:55 | sent by: ładan - Zakopane vic.

Nie przypisuj złośliwości temu, co można wyjaśnić głupotą --------- Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. Hanion`s razor prmciple
2021-03-24 13:35:13 | sent by: ładan - OVH issue -

1. Do psa, który ma pieniądze, mówi się: 'Panie Psie'! 2. Ludzie mówią: "Nie, nikogo nie ma w kuchni, to tylko pies". - Nikogo? Tylko? ------------------------ 1. To a rich dog they say "Mr. Dog" 2. People are saying: "No, there is nobody in the kitchen, only dog" - Nobody? Only? Fafik - The Dog
2021-02-02 10:38:13 | sent by: ładan - just...

People are sad cos they do not have a tail they could wagging. ------------------------ Ludzie są smutni, bo nie mają czym pomerdać.Fafik - The Dog
2020-07-15 14:26:07 | sent by: ładan- lonely, lone, loner [?

It is better to keep your mouth shut and appear stupid than to open it and remove all doubt. ------------------------ Lepiej milczeć i sprawiać wrażenie prostaka aniżeli odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.Mark Twain
2019-10-17 19:30:07 | sent by: ładan, grzegórzki,

The intelligent man who is proud of his intelligence is like the condemned man who is proud of his large cell.Simone Weil
2018-08-27 16:00:55 | sent by: securityJobEnd

Art is not what you see, but what you make others see. (Macclesfield - bookstore - books cover 2017-01-04)Edgar Degas
2017-01-05 09:04:00 | sent by: ładan - Macclesfield

Age is something that doesn't matter, ...unless... you are a cheese. ------------------------ Wiek nie ma żadnego znaczenia - nooo... - chyba, że jesteś seremLuis Bunuel
2016-10-25 12:38:10 | sent by: ładan - NOOK...txt

A life is like a garden. Perfect moments can be had, but not preserved, except in memory. LLAPLeonard Nimoy - Mr. Spock
2016-10-20 17:24:25 | sent by: ładan - watching Star Trek :-

We have not the time to take our time. (well... gasp... I agree ... - ładan)Eugene Ionesco
2016-01-08 09:38:26 | sent by: ładan - Grzegórzki

Estragon: Well, shall we go? Vladimir: Yes, let's go. (They do not move) - Waiting for Godot (1952) ------------------------ Estragon: To co, idziemy? Vladimir: Chodźmy. (Nie ruszają się) - Czekając na Godota (1952)Samuel Beckett
2016-01-07 10:28:32 | sent by: ładan, Kraków

Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.Margaret Mead
2015-07-07 20:51:36 | sent by: ładan GADABOUT

The mind is its own place, and in itself Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven. What matter where, if I be still the same, - Paradise Lost, 1667John Milton
2015-07-07 20:44:28 | sent by: ładan - Kraków

Only drug dealers and software companies call their customers 'users'Edward Tufte
2014-02-09 13:09:47 | sent by: ładan - today

The older I get, the more I'm fighting against cynicism of mine. ------------------------ Im jestem starszy tym bardziej muszę walczyć z własnym cynizmem. .anonymous
2013-04-27 10:47:00 | sent by: ładan

A day without sunshine is like, you know, night.Steve Martin
2013-04-08 07:32:15 | sent by: ładan

Behind every great man is a woman rolling her eyes.Jim Carrey
2012-10-31 14:14:54 | sent by: ładan - again ?!

In the right light, at the right time, everything is extraordinary.Aaron Rose
2012-10-31 14:06:44 | sent by: ładanx

My motto is "they can't break you if you don't have a spine".Wally
2011-10-14 14:09:08 | sent by: ładan

Jedz marchewkę !!! ------------------------ Eat a carrot !!!(...)
2011-06-06 14:06:57 | sent by: ładan

Optimism comes from lack of full information. ------------------------ Optymizm jest zawsze wynikiem niedostatecznych informacjiJacques Tati
2010-03-27 18:14:43 | sent by: ładan

Remarriage is a triumph of hope over experience. ------------------------ Powtórne małżeństwo jest triumfem nadziei nad doświadczeniem.Michele Morgan
2010-03-27 15:39:18 | sent by: ładan

Thou shouldst not have been old till thou hadst been wise. ------------------------ Nie wypada się zestarzeć, zanim się nie zmądrzeje.W.Shakespeare, "King Lear
2010-03-23 09:49:21 | sent by: ładan

... Zaprawdę godnym i sprawiedliwym Słusznym i zbawiennym jest Śledzić gwiazdy Grać na skrzypcach Astronomia i muzyka I tego trzymać się trzeba ... ------------------------ Shortly: ... Astronomy and music, that's it ... Stachura, "Prefacja"
2010-03-12 12:11:01 | sent by: ładan

Never make a phone calls on an empty stomach ! ------------------------ NIGDY nie telefonuj na czczo!Jan Kamyczek
2009-07-25 12:14:00 | sent by: ładan

Życie jest jak wielki, żelazny most... - Dlaczego? - Nie wiem... ------------------------ - Life is like a big, iron bridge - Why ??? - I don`t know...(CK Dezerterzy)
2009-07-25 11:17:54 | sent by: ładan

People usually got two reasons to do something: one true and second that sounds good. ------------------------ Ludzie zwykle mają dwa powody dla których coś robią: jeden prawdziwy oraz drugi, który dobrze brzmi.J. Pierpont Morgan
2008-08-15 06:46:50 | sent by: Ładan

Your client won't get it.Edward A. Murphy
2008-08-01 18:09:00 | sent by: Baśka

Treat your life with pirouette, ladies and gentelmans! pirouette! ------------------------ Piruetem przez życie Panowie, piruetem! .Rojek Brothers
2008-07-22 12:32:16 | sent by: ewa